Record details

Title
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 5
Pages
    s. 297-310
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 tab.,9 diagr.,2 pl.,31 bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    andezit
    diferenciace magmatu
    hlavní prvky
    horniny vulkanické
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    vápenato-alkalický typ
Subject category
    boninit
    jílovské pásmo
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jílové u Prahy
Keyword
    Belt
    Bohemia
    Central
    Jílové
    Metaboninite
    Proterozoic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012