Record details

Title
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
Statement of responsibility
    Alice Zavřelová, David Buriánek, Rostislav Melichar
Author
    Buriánek, David
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Zavřelová, Alice
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 101-102
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    facie amfibolitová
    konference
    křemen
    metagranit
    mikrotektonika
    napětí
    rekrystalizace
    svratecké krystalinikum
    vyrostlice
    živce
Geographical name
    Česko
    Českomoravská vrchovina-Rabuňka
    Hornosvratecká vrchovina-Buchtův kopec
    Hornosvratecká vrchovina-Štarkov
    Hornosvratecká vrchovina-Vysoký kopec
    Hornosvratecká vrchovina-Zkamenělý zámek
    Odranec (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
    Železné hory-Černá skála
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Metagranites
    Svratka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012