Record details

Title
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
Statement of responsibility
    Vladimir Aleksandrovič Kovalenker, Stanislav Jeleň, Aleksander Dmitrijevič Genkin, Rudolf Ďuďa, Sofija Mojsejevna Sandomirska, Vladimir Sergejevič Malov, Peter Kotulák
Other titles
    Rudné minerály produktívnych asociácií ložiska Zlatá Baňa, zvláštnosti chemizmu
Author
    Ďuďa, Rudolf
    Genkin, Aleksander Dmitrijevič
    Jeleň, Stanislav
    Kotulák, Peter
    Kovalenker, Vladimir Aleksandrovič
    Malov, Vladimir Sergejevič
    Sandomirska, Sofija Mojsejevna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 20, no. 6
Pages
    p. 481-498
Year
    1988
Notes
    4 obr., 5 tab. foto, 5 tab.
    slov. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    asociace a parageneze minerálů
    Au-rudy
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    neovulkanity Západních Karpat
    prvky, slitiny
    rudní minerály
Keyword
    Assemblages
    Baňa
    Chemical
    Composition
    Deposit
    Eastern
    Metallic
    Minerals
    Productive
    Slovakia
    Specialities
    Zlatá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012