Record details

Title
    Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments
Statement of responsibility
    Bohdan Kříbek
Author
    Kříbek, Bohdan, 1946-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 2
Pages
    p. 122-131
Year
    1991
Notes
    6 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Mineralium Depos. (Berlin).
Subject group
    cementační zóna
    geochemické indície
    indicie geochemické
    ložiska rud
    ložisko hydrotermální
    ložisko metamorfované
    ložisko sedimentární
    ložisko submarinně-exhalační
    metalogeneze
Subject category
    anoxické prostředí
Keyword
    Anoxic
    Controls
    Deposition
    Environments
    Lithological
    Metallogeny
    Ore
    Structural
    Time
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012