Record details

Title
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
Statement of responsibility
    Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Metallogeny and Anoxic Environments, Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
Pages
    s. 3-4
Subject group
    břidlice černá
    geneze ložiska
    ložisko sedimentární
    ložisko stratiformní
    sedimentární ložiska
    sedimenty jílovité
Subject category
    IGCP
    kovonosné černé břidlice
Geographical name
    ČSFR
    Svět
Keyword
    254
    Black
    IGCP
    Metallogeny
    New
    Results
    Shales
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012