Record details

Title
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
Statement of responsibility
    Jaroslav Štohl, Jaroslav Lexa, Ján Burian
Other titles
    Metallogeny connected with an intrusive complex of the central zone of the Štiavnica stratovolcano
Author
    Burian, Ján
    Lexa, Jaroslav
    Štohl, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 11-12
Subject group
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    kaldera
    ložisko subvulkanické
    metalogenetický okrsek
    metalogeneze
    skarny
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanologie
Geographical name
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
    Hodruša
Keyword
    Centrálnej
    Intruzívnym
    Komplexom
    Metalogenéza
    Spojená
    Stratovulkánu
    štiavnického
    Zóny
Abstract (in czech)
   Centrální zóna štiavnického stratovulkánu se prostorově překrývá s banskoštiavnicko-hodrušským rudním obvodem. V její metalogenezi v intervalu 16,5-11,5 Ma (baden-sarmat) lze rozlišit tři samostatné etapy. 1. V předkalderové etapě vývoje stratovulkánu vznikla polymetalická a Fe-skarnová mineralizace, polymetalická žilníkově-impregnační mineralizace (průmyslová akumulace Rozália baňa) a Cu-porfyrová mineralizace (Zlatno). U těchto mineralizací je zjevná vazba s magmatisnmem centrální zóny. Mladší stádia mineralizace vznikla po kolapsu kaldery.2. Žilný typ Pb-Zn-Cu-Bi-Ag +Au je spjatý s hlubším intermediálním magmatickým zdrojem. 3. Žilný typ Au-Ag+Bi-Sb-HG-Pb-Zn-Cu je vázaný na ryolitový vulkanismus
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012