Record details

Title
    Metalogenetický model Slanských vrchov
Statement of responsibility
    Lubomír Divinec, Peter Kotulák
Other titles
    Metallogenic model of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia
Author
    Divinec, Lubomír
    Kotulák, Peter
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 3
Pages
    s. 213-218
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    ložisko hydrotermální
    metalogeneze
    model matematický
    neovulkanity východního Slovenska
    prognózy
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Prešov
    Zlatá Baňa
Keyword
    Metalogenetický
    Model
    Slanských
    Vrchov
Abstract (in czech)
   Z výsledků výzkumu vyplývá, že nejdůležitější oblastí je stratovulkán Zlatá Baňa, kde se vytvořily nejpříznivější podmínky pro vznik ložiskových akumulací. Oblast stratovulkánu Makovica je málo perspektivní. Pozornost si vyžaduje stratovulkán Strechový vrch, kde se vzhledem k herlanské elevaci nevylučuje přítomnost polymetalické mineralizace ekonomického významu. Oblast stratovulkánu Bogota je neperspektivní. Druhou nejdůležitější, prostorově omezenou oblastí je Velký Milíč. Na základě zákonitostí je třeba uvažovat o perspektivnosti území JZ od Prešova (Bzenov), a to z hlediska výskytu Cu-porfyrových rud.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012