Record details

Title
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    David Buriánek
Other titles
    Metamorphic evolution Želešice amphibolite body (Brno Massif)
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 82-87
Year
    2005
Notes
    1 obr., 4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    brunovistulikum
    břidlice mastková
    geotermometrie
    hornina dolomitická
    metamorfóza kontaktní
    metamorfóza regionální
    migmatit
    minerály horninotvorné
    ofiolity
    podmínky P-T
    proces polyfázový
    ultrabazika
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geographical name
    Brno-Bystrc
    ČR-Morava
    Ořechov (Brno-venkov, Šlapanice)
    Želešice (Brno-venkov, Šlapanice)
Keyword
    24-34
    Amfibolitového
    Brněnský
    Ivančice
    Masiv
    Metamorfní
    Tělesa
    Vývoj
    Želešického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012