Record details

Title
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček = Marek Slobodník = Karel Malý
Other titles
    Metamorphosed barite mineralization from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    2 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    amfiboly
    baryt
    baryum
    chemismus minerálů
    čočka
    geneze ložiska
    hyalofán
    izotopy O
    izotopy S
    izotopy stabilní
    lokalita mineralogická
    ložisko barytu
    metagranit
    mineralogie topografická
    moravikum
    proces metamorfní
    slídy
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Loučky (Žďár nad Sázavou)
    Nectava (Svitavy)
    Tišnov (Brno-venkov)
Keyword
    24-32
    Barytová
    Brno
    Dolních
    Lomu
    Loučkách
    Metamorfovaná
    Mineralizace
    Tišnova
Abstract (in english)
   In the quarry near Dolní Loučky (20 km NW from Brno, core of the Moravian Svratka Dome) was found barite mineralization as small sills or lenses arranged conformably with schistosity of host Proterozoic metagranitoids. Mineralization is formed by barite, calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc; in the wall rock were identified also hyalophane, Ba-muscovite and Ba-biotite. Hydrothermal alterations have not been recognized. Sulphur isotope data indicate high-temperature inorganic reduction of barite. The geological position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization. Because relatively high temperatures (250-300 °C) are required for both reduction of sulphate and formation of Ba-silicates, we believe, that barite was affected by Variscan metamorphism.
   The described mineralization is mineralogically and isotopically very different from post-Variscan vein barite mineralization widely occurring in this area, but, in fact, it is the same as previously studied barite sill from Nectava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012