Record details

Title
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
Author
    Čejchan, Petr
    Hladil, Jindřich
Editor
    Otava, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
Pages
    s. 37-40
Notes
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
    Překlad názvu: Metamorphosed carbonates of Silesicum near Velké Vrbno: wonderfull misleading fossils and very unclear remnants of real fossils
Keyword
    Fosilie
    Fosílií
    Karbonáty
    Klamné
    Metamorfované
    Nejasné
    Překrásné
    Roťník
    Silezika
    Skutečných
    Velkého
    Velmi
    Vrbna
    Zbytky
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012