Record details

Title
    Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Vladimír Bezák
Author
    Bezák, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 4
Pages
    s. 219-222
Year
    1991
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    facie metamorfní
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    teplota
    tlak
    vrásnění alpinské
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Conditions
    Metamorphic
    Unit
    Veporic
    Western
Abstract (in czech)
   K výzkumu pravděpodobných metamorfních podmínek, které ovlivnily vývoj hornin veporského krystalinika, byly použity dostupné minerály, údaje o jejich chemismu a geotermometrické metody. Nejstarší, snad kadomské, metamorfní pochody proběhly v podmínkách amfibolitové facie při teplotě cca 600-650 st.Celsia. Hercynský metamorfismus souvisí s almandinovou zonou facie zelených břidlic při teplotě 450-530 st.C a tlaku 400-500 MPa. Synkinematický alpinský metamorfismus se projevil v chloritové zoně, při teplotě 360-430 st.C a tlaku cca 400 MPa. Následné postkinematické metamorfní procesy probíhaly při vyšších teplotách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012