Record details

Title
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
Statement of responsibility
    Wojciech Bartz
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Bartz, Wojciech
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 19-20
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    amfibolit
    analýza petrografická
    geologie regionální
    krystalinikum
    metamorfóza
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    proces polyfázový
    složení chemické
    staroměstské krystalinikum
    vrásnění variské
Geographical name
    Bielice (Polsko-jihozápad)
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
    Staré Město (Šumperk)
Keyword
    Amphibolites
    Evolution
    Město
    Metamorphic
    Poland
    Polish
    Staré
    Sudetes
    SW
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012