Record details

Title
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Erwin Krenn, Fritz Finger, Friedrich Finger
Author
    Finger, Friedrich
    Krenn, Erwin
Language
    anglicky
Source title - serial
    American mineralogist
Vol./nr.
    Vol. 89, no. 8-9
Pages
    p. 1323-1329
Year
    2004
Notes
    2 obr., 3 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Amer. Mineralogist
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    apatit
    chemismus minerálů
    granáty
    krystalochemie
    metamorfóza vysokotlaká
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    monazit
    plagioklasy
    rula
    stroncium
Geographical name
    ČR-Čechy
    Podolí I (Písek, Písek)
Keyword
    Bohemian
    Formation
    High
    Massif
    Metamorphic
    Monazite
    Pressure
    Rock
    Sr-apatite
    Sr-bearing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012