Record details

Title
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
Statement of responsibility
    Shah Wali Faryad, Peter Ivan and Stanislav Jacko
Author
    Faryad, Shah Wali
    Ivan, Peter
    Jacko, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 1
Pages
    p. 3-16
Year
    2005
Notes
    1 obr., 5 diagr., 1 fot., 10 tab.
    Bibliografie na s. 14-16
    il., tab.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    chemismus minerálů
    diorit
    geobarometrie
    geotermometrie
    metabazit
    metamorfóza vysokostupňová
    minerály horninotvorné
    podmínky P-T
    polymetamorfóza
    symplektit
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Branisko
    Carpathians
    Čierna
    Hora
    Metabasites
    Metamorphic
    Mountains
    Petrology
    Slovakia
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012