Record details

Title
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Ernest Krist, Marián Janák
Author
    Janák, Marián
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Krist, Ernest
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 2
Pages
    p. 231-243
Year
    1989
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    Slovenské rudohorie
    technické prostředky (vrty ap.)
Keyword
    Amphibolites
    Borehole
    Character
    Equilibria
    Formation
    Hladomorná
    KV-3
    Metagabbros
    Metamorphic
    Mts
    Near
    Phase
    Primary
    Rochovce
    Rudohorie
    Slovenské
    Valley
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012