Record details

Title
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
Statement of responsibility
    Mahmoud Rahmati Ilkhchi, Shah Wali Faryad, Karel Schulmann and Jan Košler
Other titles
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Author
    Faryad, Shah Wali
    Ilkhchi, Mahmoud Rahmati
    Košler, Jan, 1965-
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 55
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    datování U/Pb
    deformace
    exhumace
    facie amfibolitová
    geologie regionální
    kambrium
    konglomerát bazální
    mesozoikum
    metamorfóza
    metasedimenty
    ortorula
    paleogén
    podmínky P-T
    proces polyfázový
    protolit
    tektonika kompresní
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Írán
Keyword
    Central
    Complex
    Exhumation
    Iran
    Kuh
    Metamorphic
    Metamorphism
    Processes
    Province
    Semnan
    Shotur
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012