Record details

Title
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček, Jan Cháb
Author
    Cháb, Jan
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 3
Pages
    s. 33-37
Year
    1993
Notes
    2 obr., 2 diagr., 1 tab., 14 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    analýza hornin
    facie metamorfní
    granáty
    metamorfismus
    minerály
    retrográdní metamorfóza
    tepelské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Massif
    Metamorphism
    Preliminary
    Report
    Republic
    Teplá
    Upland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012