Record details

Title
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
Statement of responsibility
    Jaroslav Němec, Zdeněk Osner
Other titles
    Coalbed methane as a currently significant source of power
Author
    Němec, Jaroslav
    Osner, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 3-10
Year
    1993
Notes
    7 obr., 2 tab., 3 bibl.
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    metanové vody
    migrace uhlovodíků
    uhlí
    zemní plyn
Geographical name
    USA
Keyword
    Energie
    Ložiskách
    Metan
    Současnosti
    Uhelných
    Významný
    Zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012