Record details

Title
    Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
Author
    Buriánek, D.
    Němečková, Monika
    Novák, M.
Conference
    Studentská geologická konference (25.04.2002-26.04.2002 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů studentské geologické konference 2002
Pages
    s. 28-29
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cordierite
    metapelites
    Zábřeh Crystalline Complex
Keyword
    Cordieritem
    části
    Krystalinika
    Metapelity
    Severní
    Zábřežského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012