Record details

Title
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Other titles
    Metasomatic veins of pyroxenic pegmatoid from the mantle of the Žulová granite pluton
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 111-114
Year
    1997
Notes
    2 obr., 2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    granitoidy silesika
    klinopyroxeny
    metasomatóza kontaktní
    minerály horninotvorné
    pegmatit
    plagioklasy
    pluton
    živce
    žulovský pluton
Geographical name
    Černá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Petrovice (Jeseník)
    Skorošice (Jeseník)
    Stará Červená Voda (Jeseník)
    Staré Podhradí (Jeseník)
    Supíkovice (Jeseník)
    Vápenná (Skorošice)
    Velké Kunětice (Jeseník)
    Vidnava (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    14-22
    Granitového
    Jeseník
    Metasomatické
    Pegmatoidu
    Pláště
    Plutonu
    Pyroxenického
    žíly
    žulovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012