Record details

Title
    Methane and carbon dioxide sorption in gasbearing coals from upper silesian coal basin
Author
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Conference
    Twenty-Second Annual International Pittsburgh Coal Conference "Coal-Energy, Environment and Sustainable Development" (12.09.2005-15.09.2005 : Pittsburgh, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of 22nd Annual International Pittsburgh Coal Conference
Pages
    ---
Notes
    Projekt: IAA3046401, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Sorpce metanu a oxidu uhličitého v plynonosných uhlích hornoslezské pánve
    Rozsah: 19 s. : web
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    adsorption
    carbon dioxide
    methane
Keyword
    Basin
    Carbon
    Coal
    Coals
    Dioxide
    Gasbearing
    Methane
    Silesian
    Sorption
    Upper
Abstract (in czech)
   Byla porovnána sorpční kapacita pro jednotlivé plyny, jejich vzájemný poměr a kinetika jejich sorpce a desorpce v závislosti na velikosti zrna.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012