Record details

Title
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
Statement of responsibility
    František Buzek, Vladimír Onderka, P. Vančura, Igor Wolf
Author
    Bůzek, František
    Onderka, Vladimír
    Vančura, P.
    Wolf, Igor
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Isotopes in Nature: fifth Working Meeting held in Leipzig, 25-29 September, 1989: proceedings, Part I
Pages
    s. 255-265
Notes
    1 obr., 7 diagr., 3 bibl.
Subject group
    hydrodynamika
    izotopy C
    karpatská neogenní předhlubeň
    konference
    monitoring
    tlak
    uhlovodíky plynné
    zásobník podzemní
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Subject category
    metan
    monitorování
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Gas
    Methanogenesis
    Reservoir
    Storage
    Stored
    Town
    Underground
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012