Record details

Title
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Anton Remšík, Dušan Bodiš, Marián Fendek, Miroslav Král, Lubomil Zbořil
Author
    Bodiš, Dušan
    Fendek, Marián
    Král, Miroslav
    Remšík, Anton
    Zbořil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 193-205
Year
    1989
Notes
    3 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Classfication no.
    62.002.3
Subject category
    geotermální energie, energetické zdroje
    hydrogeologie a hydraulické vlastnosti hornin
    karpatské neogenní pánve
    minerální a termální vody
    oceňování využitelného množství podzemních vod
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Basin
    Energy
    Evaluation
    Fissure-Karst
    Geothermal
    Methods
    Research
    Reserves
    Setting
    Slovak
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012