Record details

Title
    Methods of assembling large magnetic blocks from NdFeB magnets with a high value of (BH)max and their influence on the magnetic induction reached in an air gap of magnetic circuit
Author
    Straka, Pavel
    Žežulka, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    IEEE Transactions on Magnetics
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 4
Pages
    s. 485-491
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Metody sestavování velkých magnetických bloků z NdFeB magnetů s vysokou hodnotou (BH) max a jejich vliv na magnetickou indukci, dosahovanou ve vzduchové mezeře magnetického obvodu
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    assembly
    demagnetization
    magnetic circuits
Keyword
    Air
    Assembling
    BH)max
    Blocks
    Circuit
    Gap
    High
    Induction
    Influence
    Large
    Magnetic
    Magnets
    Methods
    NdFeB
    Reached
    Value
Abstract (in czech)
   Byly porovnávány dvě metody skládání, lišící se podle směru vzájemného přibližování magnetických desek. Při skládání první metodou se magnety při vzájemném přibližování nejprve odpuzují. V případě nízké koercivity materiálu magnetů dochází k jejich částečné demagnetizaci. Užitím druhé metody, kdy v celém průběhu přibližování se magnety přitahují, je částečná demagnetizace eliminována.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012