Record details

Title
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
Statement of responsibility
    Milan Holub, Emanuel Komínek
Other titles
    Methods and Results of the Prospection for Blind Sulphidic Mineralization in the Ransko Basic Massif
Author
    Holub, Milan
    Komínek, Emanuel
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 12
Pages
    s. 13-21
Year
    1984
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    geneze ložiska
    litogeochemie
    ložiskové struktury
    metalometrie
    rudy barevných kovů
    rudy Ni
    železnohorské krystalinikum
Subject category
    ranský masív
Geographical name
    ČR-Čechy
    Staré Ransko
Keyword
    Bazickém
    Masívu
    Metodika
    Ranském
    Slepého
    Sulfidického
    Vyhledávání
    Výsledky
    Zrudnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012