Record details

Title
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice (12.10.2004-14.10.2004 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
Pages
    s. 1-4
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Rozsah: 4 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    historical mine working
    seismic loading evaluation
Keyword
    Čistá
    Děl
    Dolu
    Důlních
    Historických
    Jeroným
    Metodika
    Posuzování
    Příkladu
    Seizmického
    Zatížení
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012