Record details

Title
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
Statement of responsibility
    Michal Řehoř, Vratislav Ondráček, Tomáš Lang
Other titles
    The metodology of restoration of different types of North Bohemian dump locations - particular results of the research
    Rekultivierungsmethodik für verschiedene Standorttype auf den Kippengeländen SHP - Teilforschungsergebnisse
Author
    Lang, Tomáš
    Ondráček, Vratislav
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 7-17
Year
    2008
Notes
    1 obr., 2 fot., 3 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    622.33
Conspectus category
    502
    504
    622
Subject group
    antropogenní půda
    ekosystém
    elektrárenský popílek
    odval
    pedologie
    profil půdní
    rekultivace
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
    Radovesická výsypka (Teplice, Bílina)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Střimice (Most)
Keyword
    Dílčí
    Lokalitách
    Metodika
    Rekultivace
    Různých
    SHP
    Stanovišť
    Typů
    Výsledky
    Výsypkových
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012