Record details

Title
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
Other titles
    Methodology of water pressure tests in hard rock environment with low permeability
Author
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Pačes, Tomáš
    Rukavičková, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Czech Geological Survey Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 21, č. podzim
Pages
    22
Year
    2013
Thesaurus term
    methodology, water pressure test, hard rock, equipment, underground repository
Keyword
    Hornin
    Metodika
    Nízkou
    Pevných
    Propustností
    Prostředí
    Tlakových
    Vodních
    Zkoušek
Abstract (in czech)
   Publikace obsahuje optimální metodický postup pro realizaci vodních tlakových zkoušek (VTZ) v maloprofilových vrtech při hydrogeologickém průzkumu či výzkumu lokalit v pevných horninách. Metodika je cílena na práce spojené s vyhledáváním vhodných lokalit pro umístění podzemních zásobníků a pro úložiště nebezpečných látek. Zvláštní kapitoly jsou věnovány popisu technického vybavení pro VTZ, metodám vyhodnocení, využití pro prostorovou identifikaci puklinových systémů, vrtným pracím a karotáži.
Abstract (in english)
   Methodology of water pressure tests in hard rock environment with low permeability
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014