Record details

Title
    Metodika vymezování údolní nivy v GIS
Author
    Hartvich, Filip
    Jedlička, J.
Conference
    Povodně a změny v krajině (05.06.2007 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Změny v krajině a povodňové riziko
Pages
    S. 63-72
Notes
    Projekt: SM/2/57/05, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: Methodics of delineation of the floodplain in GIS
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    floodplain delineation
    GIS
Keyword
    GIS
    Metodika
    Nivy
    údolní
    Vymezování
Abstract (in czech)
   Článek se zabýcá návrhem algoritmu automatického vymezení údolní nivy, jeho vývojem, hodnocením a verifikací.
Abstract (in english)
   The article deals with a proposal of an automatic delineation of the floodplain, its, developement, evaluation and verifcation.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012