Record details

Title
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
Statement of responsibility
    Libor Bubík, Tomáš Rozehnal
Author
    Bubík, Libor
    Rozehnal, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 5-16
Year
    1989
Notes
    1 obr.,2 tab.,9 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava)
Subject group
    geologická prozkoumanost
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    kategorizace
    mapa geologická
    ochrana podzemní vody
    odpad pevný
    plánování územní
    projektování
    projekty
    rajonizace
    skládka
    zpracování dat
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Geologických
    Grafických
    Metodika
    Okresů
    Potřeby
    Skládkování
    Studií
    územně
    Výstupů
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2006
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012