Record details

Title
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
Statement of responsibility
    Jiří Toman
Author
    Toman, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 156-157
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    atomová absorpční spektrometrie
    instrumentální metody
    konference
    mezinárodní spolupráce
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    AAS
    Absorpční
    Analýzu
    Aplikaci
    Atomové
    Emisní
    Geologických
    ICP
    ICP-OES
    Materiálů
    Metody
    Optické
    Spektrometrie
    Zdrojem
Abstract (in czech)
   Seminář stálé komise pro geologii při RVHP v roce 1989 k aktuálním otázkám metodiky a aplikace atomové absorpční spektrometrie, optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou a další techniky optické spektroskopie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012