Record details

Title
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
Author
    Hlaváček, Petr
    Hloch, S.
    Klich, Jiří
    Valíček, Jan
Conference
    Vodní paprsek 2009 (04.11.2009-05.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Vodní paprsek 2009
Pages
    S. 170-178
Notes
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: Methods of measurement and analysis of surface topography created by hydroabrasive waterjet
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abrasive waterjet
    surface roughness
    surface topography
Keyword
    Analýza
    Hydroabrazivním
    Měření
    Metody
    Paprskem
    Povrchů
    Topografie
    Vytvořených
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou prezentovány výsledky měření nerovnosti povrchu vytvořených hydroabrazivním paprskem pomocí kontaktní a bezkontaktní metody. Na základě provedené analýzy a interpretace získaných dat topografie povrchů vytvořených kapalinovým paprskem je navržena metodika hodnocení kvality povrchů. Následně je provedeno definování hlavních geometrických parametrů nerovností povrchu a jejich vzájemný vztah k topografické funkci.
Abstract (in english)
   The paper deals with measurement of surfaces created by abrasive waterjet by contact and non-contact methods. Based on performed analysis and interpretation of obtained data from the surface topography created by abrasive waterjet, the methodology for assessing the surface quality is proposed. Subsequently, the main geometrical parameters of surface irregularities and their relationship with topographic feature are defined.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012