Record details

Title
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Conference
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii (6. : 19.06.1995-20.06.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
Pages
    s. 52-55
Notes
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
    Projekt: GA105/95/0473, GA ČR
Keyword
    Měření
    Metody
    Napjatosti
    Plynopropustnosti
    Stavu
    Trojosého
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012