Record details

Title
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
Author
    Trčková, Jiřina
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 12
Pages
    s. 390-397
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/97/0783, GA ČR
    Překlad názvu: Methods of predicting the open-pit bottom failures caused by an upward pressure of the thermal water
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Deformací
    Dna
    Lomu
    Metody
    Predikce
    Termálních
    Vod
    Vyvolaných
    Vztlakem
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012