Record details

Title
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
Statement of responsibility
    L. Dvořák, B. Vrbický
Author
    Dvořák, L.
    Vrbický, B.
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 1-13
Classfication no.
    553.9
    556
Conspectus category
    556
    622
Subject group
    hornoslezská pánev
    hydrodynamika
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrogeologie regionální
    proudění
    uhelný revír
    zkouška čerpací
    zkouška stopovací
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Česko
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Komunikací
    Metody
    OKR
    Použití
    Vodních
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012