Record details

Title
    Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation
Author
    Hradecká, Lenka
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008
Pages
    4
Keyword
    Activities
    Aktivity
    Cooperation
    International
    Mezinárodní
    Spolupráce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014