Record details

Title
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
Statement of responsibility
    Václav Suchý
Other titles
    International Conference "Phyllosilicates as indicators of very weak metamorphosis", Manchester, U.K., July 5-6, 1990
Author
    Suchý, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 1
Pages
    s. 60
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    fylosilikáty
    konference
    mezinárodní spolupráce
    projekty
Geographical name
    Velká Británie
Keyword
    5.-6
    1990
    Británie
    červenec
    Diageneze
    Fylosilikáty
    Jako
    Konference
    Manchester
    Metamorfózy
    Mezinárodní
    Slabé
    Ukazatele
    Velká
    Velmi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012