Record details

Title
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
Other titles
    International Conferrence EKOTREND in České Budějovicve
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 3
Pages
    2
Year
    1999
Keyword
    Budějovicích
    Cesta
    Českých
    Do
    EKOTREND
    Konference
    Mezinárodní
    Rozvoj
    Tisíciletí
    Trvale
    Udržitelný
Abstract (in czech)
   Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
Abstract (in english)
   International Conferrence EKOTREND in České Budějovicve
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014