Record details

Title
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
Author
    Aichler, J.
    Ivanov, M.
    Medřický, S.
    Mikuláš, Radek
    Přikryl, R.
    Raclavský, K.
    Štědrá, V.
    Zedník, Jan
Conference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    s. 347-350
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: International Year of Planet Earth: geosciences for society
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geosciences
    international year 2008
    planet Earth
Keyword
    Geologové
    Mezinárodní
    Planety
    Rok
    Společnost
    Země
Abstract (in czech)
   Mezinárodní rok planety Země byl vyhlášen na rok 2008 plenárním zasedáním Spojených národů dne 22.12.2005. V říjnu 2005 přijala plenární konference UNESCO podobnou rezoluci. Cílem Mezinárodního roku planety Země je ukázat nové a fascinující metody, kterými mohou vědy o Zemi pomoci příštím generacím se vyrovnat s výzvou zajistit bezpečnější a prosperující společnost. Podrobnější informace o projektu a aktivitách v České republice lze nalézt na stránkách www.rokplanetyzeme.cz.
Abstract (in english)
   The International Year of Planet Earth was proclaimed for 2008 by General Assembly of the United Nations in its Plenary Session on the 22nd of December 2005. In October 2005, UNESCO's General Conference adopted a similar Resolution. The aim of the International Year of Planet Earth is to demonstrate new and exciting ways in which Earth sciences can help future generations meet the challenges involved in ensuring a safer and more prosperous world. For further information on the project and activities in the Czech Republic see www.rokplanetyzeme.cz.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013