Record details

Title
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Pískovcový fenomén Českého ráje
Pages
    s. 5-62
Notes
    Překlad názvu: Mesorelief and microrelief of sandstone rocky areas
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    case hardening
    geodiversity
    honeycombs
    microrelief
    sandstones
Keyword
    Měst
    Mezoreliéf
    Mikroreliéf
    Pískovcových
    Skalních
    Výchozů
Abstract (in czech)
   Větší pískovcové skalní útvary i drobná modelace jejich povrchu jsou obvykle zahrnovány pod pojem "pískovcový pseudokras". Tento termín je ale z několika důvodů nepříliš vhodný.Prvním, i když nejméně závažným důvodem je degradující předpona pseudo-, která indikuje nápodobu, neúplnost jiného jevu, v tomto případě krasu. Pískovcové skalní útvary i drobná modelace povrchů (geomorfologicky řečeno tedy pískovcový mezo- a mikroreliéf) mají však osobitou podobu, kterou lze esteticky srovnat s krasem.
Abstract (in english)
   In the present state of the research, the Bohemian Paradise PLA can be considered the area with the highest number of recurring forms of microrelief not only within Central Europe, but also globally.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012