Record details

Title
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
Statement of responsibility
    Jindřich Kynický, Jana Šušolová, Hana Cihlářová, Cheng Xu, Anton R. Chakhmouradian, David Juřička, Lucie Janošíková, Martin Brtnický, Veronika Králová, Vašinová Galiová
Other titles
    Miaoya - the northernmost occurrence of residual deposits associated with REE clays in China
Author
    Brtnický, Martin
    Chakhmouradian, Anton R.
    Cihlářová, Hana
    Janošíková, Lucie
    Juřička, David
    Králová, Veronika
    Kynický, Jindřich
    Šušolová, Jana
    Vašinová Galiová, Michaela
    Xu, Cheng
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 253-258
Year
    2013
Notes
    1 obr., 6 fot., 2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012
Classfication no.
    553
Conspectus category
    553
Subject group
    chemismus hornin
    geneze ložiska
    jíl
    karbonatit
    laterit
    lateritizace
    ložiska nerostných surovin
    minerály jílové
    syenit
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čína
Keyword
    Číně
    Ložiska
    Miaoya
    Nejsevernější
    REE
    Reziduálního
    Typu
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014