Record details

Title
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
Statement of responsibility
    Ivan Vavřín, Jiří Frýda
Author
    Frýda, Jiří
    Vavřín, Ivan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Vol. 63, no. 1-2
Pages
    p. 141-146
Year
    1998
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 tab., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Mineral. and Petrology
Subject group
    bizmut
    čáslavské krystalinikum
    diagram fázový
    ložisko magmatické
    paladium
    prvky ryzí
    rudy Cu
    rudy Ni
    telluridy
    ultrabazika
Geographical name
    ČR-Čechy
    Staré Ransko (Havlíčkův Brod)
Keyword
    Cu-Ni
    Czech
    Froodite
    Massif
    Michenerite
    Mineralization
    PdBi2
    PdBiTe
    Ransko
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012