Record details

Title
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka, Zbyněk Gabriel
Other titles
    Mikroorganismy z křemitých stromatolitických hornin Barrandienu (Český masív)
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
    Gabriel, Zbyněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 6
Pages
    s. 143-148
Year
    1991
Notes
    1 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    mikrofosílie
    proterozoikum
    sedimenty karbonátové
    taxonomie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Barrandian
    Bohemian
    Massif
    Microbiota
    Proterozoic
    Rocks
    Siliceous
    Stromatolitic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012