Record details

Title
    Microclimate of a peat bog and of the forest in different states of damage in the Šumava National Park
Author
    Hais, M.
    Hojdová, Maria
    Pokorný, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 1
Pages
    s. 13-24
Year
    2005
Notes
    CEZ:MSM0000200001 Solar Energy and Technological Systems.
    Překlad názvu: Mikroklima rašeliniště a lesa v různém stavu poškození v NP Šumava
    Rozsah: 12 s.
Subject category
    dying forest
    microclimate
    peat bog
    remote sensing
    temperature amplitudes
Keyword
    Bog
    Damage
    Different
    Forest
    Microclimate
    National
    Park
    Peat
    States
    Šumava
Abstract (in english)
   The study deals with the comparison of the microclimate of damaged and healthy forest in the National Park Šumava. The temperature fluctuations were evidently lowest in the living forest, in contrast to clearings, damaged forest and peat bog. The temperature amplitudes in the clearing and in the dead forest were very similar.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012