Record details

Title
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jan Řehánek
Author
    Řehánek, Jan
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels 8-16 September 1995: abstract Volume
Pages
    s. 98
Subject group
    cenoman
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konference
    křída-svrchní
    mikrofosílie
    paleoekologie
    turon
Subject category
    rozhraní stratigrafické
    sympozia
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Boundary
    Cenomanian/Turonian
    Czech
    Data
    Microfossil
    Moravia
    Palaeoenvironmental
    Republic
    South
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012