Record details

Title
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
Other titles
    Mikrofosilie z albských a cenomanských slínovců z oblasti Štramberka (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 5
Pages
    18
Year
    2004
Thesaurus term
    Foraminifera,Calcareous Nannofossils,Palynomorphs,Dinoflagelats,stratigraphy,paleoecology,Albian,Cenomanian,Silesian Unit,Outer Western Carpathian,Czech Republic
Keyword
    Albian
    Area
    Carpathians
    Cenomanian
    Czech
    Microfossils
    Outer
    Republic
    Shales
    Silesian
    Štramberk
    Unit
    Western
Abstract (in czech)
   Mikrobiostratigrafické studium albských a cenomanských křídových sedimentů na základě palynologického výzkumu, studia foraminifer, vápnitého nanoplanktonu a dinoflagelát. Studované vzorky náležejí slezské jednotce Vnějších Západních Karpat v oblasti Štramberka v České republice.
Abstract (in english)
   Mikrobiostratigrafical study of the Albian and Cenomanian Cretaceous sediments on the basis of palynology, study of foraminifers, calcareous nannofossils and dinoflagelates. Studied samples belong to the Silesian Unit of the Outer Western Carpathian in the Štramberk area in Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014