Record details

Title
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
Statement of responsibility
    Magda Konzalová
Author
    Konzalová, Magda
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
Pages
    s. 68
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    diatomit
    ekosystém
    flóra
    komunita
    paleontologie
    palynologie
    prostředí lakustrinní
    prostředí terestrické
    provincie floristická
    terciér
    terciér Českého masivu
    uhelná sloj
    vulkanoklastika
    zóna riftová
Geographical name
    Cheb
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Děčín
    Kučlín (Teplice, Bílina)
    Lbín (Litoměřice, Litoměřice)
    Most
    Sokolov
Keyword
    Bohemia
    Complexes
    Micropalaeontological
    Ohře
    Palynological
    Records
    Rift
    Volcanosedimentary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012