Record details

Title
    Microseismic signatures of hydraulic fracture growth in sediment formations: Observations and modeling
Author
    Eisner, L.
    Fischer, Tomáš
    Hainzl, S.
    Le Calvez, J. H.
    Shapiro, S. A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 113, č. B2
Year
    2008
Notes
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Mikroseismické projevy šíření hydraulické trhliny v sedimentárních formacích: pozorovaní a model
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    hydraulic fracture simulation
    microseismic data
    Texas
Keyword
    Formations
    Fracture
    Growth
    Hydraulic
    Microseismic
    Modeling
    Observations
    Sediment
    Signatures
Abstract (in czech)
   Analyzovali jsme mikroseismický datový soubor pořízený při hydraulické stimulaci plynového ložiska v západním Texasu. Použili jsme automatickou metodu pro měření času příchodu seismických vln a získali tak velký počet indukovaných mikrozemětřesení doprovázejících růst hydraulické trhliny.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013