Record details

Title
    Microseismic signatures of hydraulic fracture propagation in sedimentary formations
Author
    Eisner, L.
    Fischer, Tomáš
    Hainzl, S.
    Jechumtálová, Zuzana
Conference
    Workshop on geothermal reservoir engineering (33. : 28.01.2008-30.01.2008 : Stanford, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings, Thirty-third workshop on geothermal reservoir engineering
Pages
    S. 1-7
Notes
    Překlad názvu: Mikroseismické projevy šíření hydraulické trhliny v sedimentárních formacích
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    fluid injection
    focal mechanisms
    hydraulic fracture
    microearthquakes
Keyword
    Formations
    Fracture
    Hydraulic
    Microseismic
    Propagation
    Sedimentary
    Signatures
Abstract (in czech)
   Hydraulické štěpení je běžný způsob ke zvýšení produktivity ložisek uhlovodíků, které trpí snižujícím se tlakem a propustností nafto- a plynonosných vrstev. Analyzovali jsme záznamy mikrozemětřesení z hydraulické stimulace plynového ložiska v západním Texasu. Data byla zaznamenána sítí 8 třísložkových geofonů v nedalekém svislém vrtu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013