Record details

Title
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
Statement of responsibility
    Petr Jeřábek, Karel Schulmann, Holger Stünitz, Renée Heilbronner & Ondrej Lexa
Other titles
    DRT 2007 : 16th Conference on Deformation mechanisms, Rheology and Tectonics (Variant.)
Author
    Heilbronner, Renée
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Stünitz, Holger
Language
    anglicky
Source title - serial
    Rendiconti della Societa geologica italiana. Nuova serie
Vol./nr.
    Vol. 5, no. 1
Pages
    p. 116
Year
    2007
Notes
    Zkr. název ser.: Rc. Soc. geol. ital., nuova Ser.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza petrotektonická
    deformace
    fundament
    křemen
    metamorfóza
    mikrotektonika
    modelování
    rekrystalizace
    střih
    termodynamika
    tlak orientovaný
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
    Veporské vrchy (Slovensko)
Keyword
    Carpathians
    Extension
    Microstructural
    Orogen-parallel
    Record
    Unit
    Vepor
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012